over ons

Zorgconcept

Getijde biedt zorg tussen de huisarts en het ziekenhuis in. De intensieve samenwerking tussen medisch specialisten, huisartsen en de specialist ouderengeneeskunde en behandelaren draagt bij aan de beste zorg voor een cliënt. Na het stellen van een diagnose wordt een effectief zorgplan met inzet van gecombineerde zorg die nodig is, opgesteld.

Naast de medische kant, wordt bij Getijde gekeken naar hoe actief en zelfredzaam een cliënt is. Streven is een cliënt zo goed en zelfstandig mogelijk naar huis terug te laten keren. Reactiveren, bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten zijn belangrijke speerpunten in de zorg van Getijde.

Getijde - goede diagnose
De beste zorg

Deskundige zorgmedewerkers, diverse samenwerkingen en een fijne plek dragen bij aan de beste zorg voor onze cliënten.

Juiste diagnose

In Getijde kunnen we in een rustige setting de tijd nemen om de juiste diagnose te stellen.

Werken aan herstel

We werken toe naar de terugkeer naar huis. Er wordt gekeken welke behandeling en passende (thuis)zorg hiervoor nodig is.

Werken aan herstel - Getijde
Hoe werkt het

Mantelzorger

De cliënt wordt voorbereid en begeleid om zo zelfredzaam mogelijk weer naar huis te gaan. In dit proces van herstel worden mantelzorger en familie betrokken, aangezien zij de cliënt het beste kennen. Ze kennen de thuissituatie, weten hoe iemand thuis is, waar iemand problemen mee ervaart of bezorgd over is. De mantelzorger is vaak ook degene die thuis de ‘gaten dicht loopt’. Daarom zijn in Getijde voor een optimaal herstel cliënt, mantelzorger en zorg onlosmakelijk verbonden.

Anne-Marijke Schakelaar over Getijde
Vol overtuiging heeft Anne-Marijke gesolliciteerd op de functie van manager van Getijde, tijdelijk verblijf Flevoland. “Ik heb jarenlang gewerkt in een intramurale omgeving van verpleeghuizen. Maar zie dit niet als een oplossing voor de toekomst. Thuis in je eigen omgeving voel je jezelf fijner en ervaar je meer eigen regie.