Voor wie

Herstelgerichte zorg voor Flevoland

Getijde richt zich voornamelijk op herstelgerichte zorg en zelfraadzaamheid zodat een kwetsbare oudere of chronisch zieke zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen.

Getijde, tijdelijk verblijf Flevoland is een waardevolle aanvulling op het huidige zorgaanbod in de regio. De deskundigheid, ervaring en contacten vanuit de drie samenwerkende zorgorganisaties worden ingezet om de beste zorg te kunnen bieden aan de inwoners in Flevoland en omgeving.

Zelfredzaamheid Getijde
Kamer Getijde Flevoland
U KUNT BIJ ONS TERECHT ALS

Er nog geen goede diagnose gesteld kan worden

En uitgebreider onderzoek nodig is. In Getijde wordt verder onderzoek gedaan waarbij een goed beeld wordt geschetst van de problematiek, mogelijkheden en beperkingen. Getijde biedt hiervoor hoogwaardige triage, observatie en diagnostiek.

U KUNT BIJ ONS TERECHT ALS​

Er een langer herstel nodig is

Dit om zelfstandig weer naar huis te kunnen. In Getijde wordt, in een huiselijke, motiverende sfeer, samengewerkt aan herstel en/of behandeling waarna, eventueel met passende (thuis)zorg, weer naar huis kan.

Herstelgerichte zorg Flevoland
Getijde Lelystad ouderenzorg
U KUNT BIJ ONS TERECHT ALS

Er nog geen plek vrij is

In het verpleeghuis, eerstelijnsverblijf of geriatrische revalidatiezorg. In Getijde kunt u, indien u niet meer zelfstandig thuis kan blijven, tijdelijk verblijven tot er een plek vrij is.

De beste zorg

Deskundige zorgmedewerkers, diverse samenwerkingen en een fijne plek dragen bij aan de beste zorg voor onze cliënten.

Juiste diagnose

In Getijde kunnen we in een rustige setting de tijd nemen om de juiste diagnose te stellen.

Werken aan herstel

We werken toe naar de terugkeer naar huis. Er wordt gekeken welke behandeling en passende (thuis)zorg hiervoor nodig is.