over ons

Wat is Getijde?

Getijde is een initiatief en samenwerking van woonzorgorganisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal. Getijde is een nieuwe vorm van zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken die inspeelt op de (toekomstige) zorgvraag en biedt 24/7 herstelgerichte zorg, met name voor mensen uit Lelystad, Dronten, Zeewolde, Almere en Harderwijk. Getijde voorkomt onnodige ziekenhuisopnames en ontlast huisartsen.

De beste zorg in Getijde
De beste zorg

Deskundige zorgmedewerkers, diverse samenwerkingen en een fijne plek dragen bij aan de beste zorg voor onze cliënten.

Juiste diagnose

In Getijde kunnen we in een rustige setting de tijd nemen om de juiste diagnose te stellen.

Werken aan herstel

We werken toe naar de terugkeer naar huis. Er wordt gekeken welke behandeling en passende (thuis)zorg hiervoor nodig is.

Getijde, voor wie, waarom en verwijzen:

Verwijzing

Aanmeldingen en opnames kunnen 24/7 plaatsvinden en patiënten/cliënten kunnen worden aangemeld via verschillende wegen: via de huisarts, via de spoedeisende hulp, via de spoedstraat ouderen of vanuit een klinische afdeling. Het aanmelden verloopt via Zorgdomein.

Belangrijk voor inwoners van Lelystad
Huisarts Ruth Veenvliet is blij met de komst van Getijde. “Voor inwoners van Lelystad is het belangrijk dat zij voor de zorg in hun eigen stad kunnen blijven. Als huisartsen kunnen wij onze patiënten voor uitgebreid onderzoek doorverwijzen naar de Spoedstraat en Getijde.”

Welke patiënten krijgen een indicatie?

Getijde richt zich voornamelijk op cliënten en patiënten van wie wordt verwacht dat terugkeer naar huis mogelijk is, maar waarbij een goed beeld moet worden geschetst van de problematiek, mogelijkheden en beperkingen. Getijde biedt daarom hoogwaardige triage, observatie en diagnostiek. Daarnaast moet er sprake zijn van herstel en/of behandeling voordat naar huis gaan aan de orde is. Hiervoor biedt Getijde herstel/behandeling met verblijf in een huiselijke en reactiverende omgeving.

Kamer Getijde Flevoland