het team

Van Getijde

Het deskundige, enthousiaste team van Getijde bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden (+).

Het team werkt nauw samen met huisartsen, internisten, klinisch geriaters, andere specialisten en behandelaren vanuit de drie samenwerkende partijen (Coloriet, Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal). 

Getijde - het team
motivatie

Medewerkers aan het woord

"We krijgen steeds meer ouderen die zorg nodig hebben. Ik ben trots dat ik hier als stagiaire een bijdrage aan kan leveren".
Berfin
Stagiaire Getijde
Met de neus in de boter vallen, zo kun je het wel noemen. Hoeveel stagiaires krijgen de kans om mee te werken in de opbouw van een nieuw zorgconcept? Derdejaars studente mbo-opleiding verpleegkunde Berfin, dus. Eerder liep zij stage in een verpleeghuis. Nu dus bij Getijde. Berfin is zich bewust van de unieke en prachtige kans die zij krijgt. “Het is heel speciaal om mee te maken. Alles is nieuw, voor iedereen. Niemand kan zeggen ‘zo gaat het bij ons’. Je spart met elkaar en je leert van elkaar. En als stagiaire word ik er echt bij betrokken. Er wordt gevraagd ‘wat vindt de stagiaire ervan?’,” vertelt Berfin enthousiast. Zij helpt nu bij het netjes maken van kamers, zoals de matrassen op de bedden leggen en het inrichten van de badkamers. Vanaf begin oktober zijn cliënten welkom in Getijde. “Daar kijk ik naar uit, want dat is een interessant leerproces om mee te maken. Iedere dag is anders. Ik vind het een uitdaging dat cliënten relatief kort blijven. Je krijgt dus vaak te maken met nieuwe cliënten. Mensen met een verschillende zorgbehoefte en een complexe zorgvraag. Door de vergrijzing krijgen we steeds meer ouderen die zorg nodig hebben. Ik ben trots dat ik hier een bijdrage aan kan leveren. Eerlijk gezegd: “ik zou hier wel willen werken.” zegt Berfin stralend.
"Zorgen doe je elke dag weer samen".
Karin
Verzorgende Getijde
Jarenlang was zij voor de bewoners een vertrouwd gezicht op woonzorglocatie De Uiterton. Nu is Karin is verzorgende op Getijde. “Het was tijd voor iets nieuws,” vertelt Karin. “Getijde is geen opgemaakt bed. Ik vind het bijzonder - en ook wel een beetje spannend - om Getijde mee te helpen opbouwen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.” Veertig jaar werkt ze al in de zorg. “Ik heb veel met ouderen gewerkt. En zowel mensen met dementie als mensen met somatische klachten verzorgd.” Van betekenis willen zijn voor haar medemens, dat wil Karin. Een bijzonder en dierbaar moment voor haar was de laatste zorg die zij samen met de familie heeft verleend aan een cliënte. “Dat de familie na afloop aangaf dat ze het zo bijzonder hebben gevonden, maakte het voor mij ook heel speciaal.” Getijde begint net, waarbij de werk- en levenservaring van Karin goed van pas komt. “In de zorg is iedere dag anders en kom je voor uitdagingen te staan. Ik denk dat er vrijwel altijd een oplossing voor iets is te vinden. Dat vind ik ook leuk om te doen. Is het niet linksom, dan rechtsom. En als een cliënt daar blij van wordt, dan ben ik dat ook. Het maakt mij niet uit om een stap meer te zetten als het nodig is. Dat doe ik graag. Ik vind het belangrijk en fijn om elkaar als collega’s te helpen. Zorgen doe je elke dag weer samen. Ook op Getijde, samen met het team, cliënt en mantelzorger.”
Karin
Verzorgende

“Door goed te inventariseren wat er aan de hand is en te luisteren naar de cliënt kunnen we een compleet beeld krijgen wat er speelt bij de cliënt. Het luisteren is zo belangrijk!”

Marisol
Verpleegkundige Getijde

Na jaren in de thuiszorg gewerkt te hebben maakt Marisol nu de overstap naar Getijde. “Hoe meer ik over Getijde hoorde, hoe enthousiaster ik werd”, vertelt Marisol. “In Getijde streven we er naar dat mensen zo snel en goed mogelijk weer naar huis gaan. Ik vind het fijn om mijn ervaring met thuiszorg in te zetten voor de cliënten van Getijde. Zo weet ik bijvoorbeeld dat een goede overdracht erg belangrijk is als iemand weer terug naar huis gaat. En ik heb zoveel tips om het leven thuis wat makkelijker te maken. Ik hoop dat ik ze veel kan inzetten!”

De laatste jaren zijn er steeds meer en complexere ziektebeelden bij gekomen. Dit maakt het werk in de zorg steeds uitdagender. In Getijde wordt de tijd genomen om een juiste diagnose te stellen. “Door goed te inventariseren wat er aan de hand is en te luisteren naar de cliënt kunnen we een compleet beeld krijgen van wat er speelt bij een cliënt. Het luisteren is zo belangrijk!”, geeft Marisol aan. “Soms komt iemand met bepaalde klachten binnen en dan blijkt er nog meer aan de hand te zijn. Het is fijn dat er nu een plek is waar we de tijd hebben om dit te onderzoeken en een diagnose te stellen”.

"Ik vind het een mooie uitdaging om de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren. En ze te motiveren om zoveel mogelijk zelf te doen zodat ze snel weer naar huis kunnen".

Chris
Helpende Getijde

Door de goede zorg die zijn opa kreeg in het verzorgingshuis koos Chris ervoor om ook in de zorg te gaan werken. “Zorgzaamheid vind ik erg mooi, iets betekenen voor een ander is heel fijn”, vertelt Chris. “Ik werk al een tijdje in de zorg met dementerende ouderen maar was al langere tijd op zoek naar iets anders. Vanaf nul iets opzetten met een heel nieuw team leek me erg leuk. En je merkt dat we als nieuw team van Getijde gelijk heel hecht en positief zijn”.

De doelgroep van Getijde, kwetsbare ouderen en chronisch zieken, is nieuw voor Chris. “Voorheen was de zorg die ik gaf vooral gericht op het welzijn van de ouderen, om hun leven zo comfortabel mogelijk te maken. In Getijde stimuleren we de cliënten om zoveel mogelijk zelf te doen zodat ze ook snel weer naar huis kunnen. Ik vind het een mooie uitdaging om die zelfredzaamheid te stimuleren en de cliënten te motiveren om zoveel mogelijk zelf te doen”, geeft Chris enthousiast aan. “Ik wil mijn kennis over de vele verschillende ziektebeelden die er zijn verder ontwikkelen. Maar ook een vertrouwd aanspreekpunt zijn voor de cliënt. Goed luisteren, zodat mensen durven te vertellen wat er speelt vind ik erg belangrijk”, geeft Chris aan.

“De regie bij de cliënt zelf laten liggen vind ik heel belangrijk. Door goed te luisteren naar wat de cliënt wil of kan en daar ook naar te handelen is hoe ik mijn steentje bij wil dragen aan de beste zorg bij Getijde”.
Denise
Verpleegkundige Getijde
Denise werkt als verpleegkundige bij Getijde en houdt wel van een uitdaging. “Ik was al wat langer op zoek naar een nieuwe uitdaging op de werkvloer en heb daarom gekozen voor Getijde”, vertelt Denise enthousiast. “Sinds ik in de zorg zit, ben ik enorm leergierig geweest. Mezelf blijven ontwikkelen vind ik erg belangrijk. In de zorg ben je nooit uitgeleerd en door de verschillende ziektebeelden waar we in Getijde mee te maken krijgen, wil ik mijn kennis nog verder uitbreiden.”
In Getijde kan in een rustige setting de tijd genomen worden om nader onderzoek te doen en een juiste diagnose te stellen. Daarna kan gewerkt worden aan het herstel zodat iemand weer naar huis kan. Het vinden van een oorzaak en stellen van de juiste diagnose is juist wat Denise zo aanspreekt aan het werk bij Getijde. “Ik vind het een uitdaging om me te verdiepen in een ziektebeeld of uit te zoeken waar bepaalde verschijnselen op kunnen duiden. Het geeft een kick om er achter te komen waarom iemand ineens achteruit gaat en daarbij de gehele situatie binnenste buiten te draaien om er achter te komen wat er aan de hand is.“
Het bevorderen van de zelfredzaamheid zodat een cliënt, eventueel met (thuis)zorg, weer naar huis kan, is één van de belangrijkste speerpunten van Getijde. “De regie bij de cliënt zelf laten liggen vind ik heel belangrijk”, geeft Denise aan. “Door goed te luisteren naar wat de cliënt wil of kan en daar ook naar te handelen is hoe ik mijn steentje bij wil dragen aan de beste zorg bij Getijde”.
“We moeten goed voor onze ouderen zorgen. Ik wil graag iets voor hen betekenen.”
Ina
Helpende plus Getijde
Als geboren en getogen Lelystadse (geboortejaar 1972) zit de polder Ina in haar bloed. Haar ouders behoren tot de pioniers van het nieuwe land. Haar vader werkte mee aan het droogmaken van de polder en haar schoonvader bij de bouw van het ziekenhuis waar Getijde is gevestigd. De generatie voor wie Getijde is opgericht en die nu ouder en zorgbehoevend wordt. "We moeten voor hen zorgen,” vertelt Ina. “Ik ken deze generatie van pioniers goed. Zij hebben met hard werken de polder gemaakt. En ik wil iets voor hen betekenen.

” Na jaren in de gehandicaptenzorg te hebben gewerkt, werkt Ina nu als Helpende plus op Getijde. “Ik ben een echte doener en help graag mensen. Er zijn verschillen tussen de gehandicaptenzorg en de VVT-zorg. Ik mag nu nog niet alles doen wat ik in de gehandicaptenzorg wel deed. Dat is misschien wat vreemd. Het goede is dat ik de kans krijg mij te scholen en verpleegkundige handelingen te leren. Daar heb ik heel veel zin in. En, ik moet ook dingen niet meer doen, maar juist afleren,” lacht Ina. “Op Getijde worden cliënten gestimuleerd om – als zij het kunnen - zoveel mogelijk zelf te doen. Dit doen we bewust, omdat bij terugkeer naar huis dit ook van hen wordt verwacht. Het betekent bijvoorbeeld dat wanneer mensen zichzelf kunnen wassen, dat zij dit dan ook zelf doen en ik bijspring als het niet gaat. Dat loslaten is wel een uitdaging voor me.

Al met al heb ik er superveel zin. We beginnen net als de pioniers van vroeger op ‘nul', en we gaan er met zijn allen iets moois en goeds van maken. Want, we moeten voor onze ouderen goed zorgen.”
“Ieder mens heeft iets anders nodig. Daar respectvol mee omgaan en mensen veiligheid bieden, vind ik belangrijk.”
Iris
Verpleegkundige Getijde
Als ervaren VPT-verpleegkundige maakte Iris de overstap naar Getijde. De dynamiek van telkens weer nieuwe cliënten spreekt haar enorm aan. “Op Getijde bieden we 24/7 zorg aan mensen die dit nodig hebben. Door de complexiteit van zorg word ik vakmatig uitgedaagd,” vertelt Iris. De toegevoegde waarde van Getijde is volgens Iris dat mensen beter zijn voorbereid om weer naar huis te gaan. “Soms kunnen mensen helaas niet meer naar huis. Dan biedt Getijde een plek waar zij de zorg krijgen die zij nodig hebben in afwachting van een geschikte plek. Het allermooiste in mijn werk is de voldoening die het geeft om mensen te helpen. Ieder mens heeft iets anders nodig. Daar respectvol mee omgaan en mensen veiligheid bieden, vind ik belangrijk. Net als ervoor zorgen dat de zorg goed op elkaar wordt afgestemd in het zorgplan.” Samenwerken in een nieuw team betekent elkaar leren kennen, verwachtingen naar elkaar uitspreken om de zorg samen vorm te geven. “Dat is hartstikke leuk, inspirerend en uitdagend. Ik word straks blij als we cliënten kunnen ondersteunen en motiveren om een stapje vooruit te zetten. Het gaat om kleine dingen. Een cliënt die zegt ‘dank je wel’. Dat geeft mij een goed gevoel en dan ga ik ook tevreden naar huis.”